Dasar privasi data peribadi

Dasar Privasi data peribadi ini (selepas ini - Dasar Privasi) berlaku untuk semua maklumat di laman web iniPortal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com, (selepas ini - https://gardens-ms.desigusxpro.com) yang terletak di nama domaintaman-fr.desigusxpro.com (serta subdomainnya), dapat mengetahui tentang Pengguna semasa menggunakan laman web-fr.desigusxpro.com (serta subdomainnya), program dan produknya.

1. Definisi istilah

1.1 Istilah berikut digunakan dalam Dasar Privasi ini:

1.1.1. «Pentadbiran laman web"(Selanjutnya disebut Pentadbiran) - pekerja yang diberi kuasa untuk mengurus laman web iniPortal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.comyang mengatur dan (atau) menjalankan pemprosesan data peribadi, serta menentukan tujuan memproses data peribadi, komposisi data peribadi yang akan diproses, tindakan (operasi) yang dilakukan dengan data peribadi.

1.1.2. "Data peribadi" - sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu tertentu atau dikenali (subjek data peribadi).

1.1.3. "Pemrosesan data pribadi" - setiap tindakan (operasi) atau sekumpulan tindakan (operasi) yang dilakukan menggunakan alat automasi atau tanpa menggunakan alat tersebut dengan data pribadi, termasuk pengumpulan, rakaman, sistematisasi, pengumpulan, penyimpanan, penjelasan (pengemaskinian, perubahan), pengekstrakan, penggunaan, pemindahan (pengedaran, penyediaan, akses), depersonalisasi, penyekat, penghapusan, pemusnahan data peribadi.

1.1.4. "Kerahsiaan data peribadi" adalah syarat wajib bagi Pengendali atau orang lain yang mempunyai akses ke data peribadi untuk mencegah penyebarannya tanpa persetujuan subjek data peribadi atau alasan undang-undang lain.

1.1.5. "Laman webPortal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com"Adalah koleksi halaman web yang saling berkaitan yang terdapat di Internet pada alamat unik (URL):taman-fr.desigusxpro.comserta subdomainnya.

1.1.6. "Subdomain" adalah halaman atau sekumpulan halaman yang terletak di domain tingkat ketiga milik Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com, serta halaman sementara lain, di bahagian bawahnya adalah maklumat hubungan Pentadbiran

1.1.5. "Pengguna laman webPortal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com "(Selanjutnya disebut sebagai Pengguna) - orang yang mempunyai akses ke laman web iniPortal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.commelalui Internet dan menggunakan maklumat, bahan dan produk laman web iniPortal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com.

1.1.7. "Cookies" adalah sekeping kecil data yang dikirim oleh pelayan web dan disimpan di komputer pengguna, yang dikirim oleh klien web atau penyemak imbas web ke pelayan web setiap kali dalam permintaan HTTP ketika mencoba membuka halaman dari situs yang sesuai.

1.1.8."Alamat IP" adalah alamat rangkaian unik dari simpul dalam rangkaian komputer di mana Pengguna mendapat akses ke https://gardens-ms.desigusxpro.com.

2. Peruntukan am

2.1. Penggunaan Portal laman web untuk penduduk musim panas dan tukang kebun https://gardens-ms.desigusxpro.com oleh Pengguna bermaksud penerimaan Dasar Privasi ini dan syarat-syarat pemprosesan data peribadi Pengguna.

2.2. Sekiranya tidak bersetuju dengan syarat-syarat Dasar Privasi, Pengguna mesti berhenti menggunakan Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com.

2.3. Dasar Privasi ini berlaku untuk Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com. https://gardens-ms.desigusxpro.com tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab untuk laman web pihak ketiga di mana Pengguna boleh mengklik pautan yang terdapat di Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com.

2.4. Pentadbiran tidak mengesahkan ketepatan data peribadi yang diberikan oleh Pengguna.

3. Tertakluk pada dasar privasi

3.1. Dasar Privasi ini menetapkan tanggungjawab Pentadbiran untuk tidak mendedahkan dan memastikan perlindungan kerahsiaan data peribadi yang disediakan oleh Pengguna atas permintaan Pentadbiran ketika mendaftar di Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com atau semasa melanggan e-mel maklumat senarai mel.

3.2. Data peribadi yang dibenarkan untuk diproses di bawah Dasar Privasi ini disediakan oleh Pengguna dengan mengisi borang di Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com dan merangkumi maklumat berikut:
3.2.1. nama keluarga, nama, patronimik Pengguna;
3.2.2. Nombor telefon kenalan pengguna;
3.2.3. alamat e-mel (e-mel)
3.2.4. Tempat kediaman pengguna (jika perlu)
3.2.5. gambar (jika perlu)

3.3. https://gardens-ms.desigusxpro.com melindungi Data yang dihantar secara automatik ketika mengunjungi halaman:
- Alamat IP;
- maklumat dari kuki;
- maklumat mengenai penyemak imbas
- masa akses;
- perujuk (alamat halaman sebelumnya).

3.3.1. Melumpuhkan kuki boleh mengakibatkan ketidakupayaan untuk mengakses bahagian laman web yang memerlukan kebenaran.

3.3.2. https://gardens-ms.desigusxpro.com mengumpulkan statistik mengenai alamat IP pelawatnya. Maklumat ini digunakan untuk mencegah, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah teknikal.

3.4. Sebarang maklumat peribadi lain yang tidak dinyatakan di atas (sejarah lawatan, penyemak imbas yang digunakan, sistem operasi, dll.) Tertakluk kepada penyimpanan dan penyebaran yang boleh dipercayai, kecuali seperti yang dinyatakan dalam klausa. 5.2. Dasar Privasi ini.

4. Tujuan mengumpulkan maklumat pengguna peribadi

4.1. Data peribadi Pengguna boleh digunakan oleh Pentadbiran untuk tujuan berikut:
4.1.1. Pengenalan Pengguna yang berdaftar di Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com untuk kebenaran selanjutnya.
4.1.2. Menyediakan Pengguna dengan akses ke data peribadi Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com.
4.1.3. Menjalin maklum balas dengan Pengguna, termasuk mengirim pemberitahuan, permintaan mengenai penggunaan Portal laman web untuk penduduk musim panas dan tukang kebun https://gardens-ms.desigusxpro.com, memproses permintaan dan aplikasi dari Pengguna.
4.1.4. Menentukan lokasi Pengguna untuk memastikan keselamatan, mencegah penipuan.
4.1.5. Pengesahan ketepatan dan kelengkapan data peribadi yang diberikan oleh Pengguna.
4.1.6. Membuat akaun untuk menggunakan bahagian Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com, sekiranya Pengguna telah bersetuju untuk membuat akaun.
4.1.7. Pemberitahuan pengguna melalui e-mel.
4.1.8. Memberi sokongan teknikal yang berkesan kepada pengguna sekiranya terdapat masalah yang berkaitan dengan penggunaan Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com.
4.1.9. Menyediakan kepada Pengguna, dengan persetujuannya, tawaran istimewa, buletin dan maklumat lain bagi pihak Portal laman web untuk penduduk musim panas dan tukang kebun https://gardens-ms.desigusxpro.com.

5. Kaedah dan syarat memproses maklumat peribadi

5.1.Pemprosesan data peribadi Pengguna dilakukan tanpa batasan waktu, dengan cara yang sah, termasuk dalam sistem maklumat data peribadi menggunakan alat automasi atau tanpa menggunakan alat tersebut.

5.2. Data peribadi Pengguna dapat dipindahkan ke pihak berkuasa negeri yang sah hanya dengan alasan dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

5.3. Sekiranya berlaku kehilangan atau pendedahan data peribadi, Pentadbiran berhak untuk tidak memberitahu Pengguna mengenai kehilangan atau pendedahan data peribadi.

5.4. Pentadbiran mengambil langkah-langkah organisasi dan teknikal yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi Pengguna daripada akses, pemusnahan, pengubahsuaian, penyekat, penyalinan, pengedaran, dan juga tindakan pihak ketiga yang tidak sah dari pihak ketiga yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja.

5.5. Pentadbiran, bersama dengan Pengguna, mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian atau akibat negatif lain yang disebabkan oleh kehilangan atau pendedahan data peribadi Pengguna.

6. Hak dan tanggungjawab pihak-pihak

6.1. Pengguna berhak untuk:

6.1.1. Buat keputusan percuma untuk memberikan data peribadi anda yang diperlukan untuk menggunakan Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com, dan bersetuju untuk memprosesnya.

6.1.2. Kemas kini, lengkapkan maklumat yang diberikan mengenai data peribadi sekiranya berlaku perubahan dalam maklumat ini.

6.1.3. Pengguna berhak untuk menerima maklumat dari Pentadbiran mengenai pemprosesan data peribadinya, jika hak tersebut tidak terbatas sesuai dengan undang-undang persekutuan. Pengguna berhak menuntut penjelasan dari pihak Pentadbiran mengenai data peribadinya, penyekat atau pemusnahan mereka sekiranya data peribadi tidak lengkap, ketinggalan zaman, tidak tepat, diperoleh secara haram atau tidak diperlukan untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan, serta mengambil langkah-langkah yang disediakan oleh undang-undang untuk melindungi hak mereka. Untuk melakukan ini, cukup untuk memberitahu Pentadbiran di alamat E-mel yang ditentukan.

6.2. Pentadbiran wajib:

6.2.1. Gunakan maklumat yang diterima semata-mata untuk tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4 dari Dasar Privasi ini.

6.2.2. Pastikan penyimpanan maklumat sulit secara rahsia, jangan mendedahkan tanpa kebenaran bertulis dari Pengguna sebelumnya, dan juga tidak menjual, menukar, menerbitkan, atau mendedahkan dengan cara lain kemungkinan data peribadi Pengguna yang dipindahkan, kecuali kl. 5.2. Dasar Privasi ini.

6.2.3. Ambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi kerahsiaan data peribadi Pengguna sesuai dengan prosedur yang biasanya digunakan untuk melindungi maklumat semacam ini dalam perniagaan yang ada.

6.2.4. Sekat data peribadi yang berkaitan dengan Pengguna yang relevan dari saat Pengguna mengajukan permohonan atau meminta, atau wakil sahnya atau badan yang berwenang untuk melindungi hak-hak subjek data peribadi selama masa pengesahan, dalam hal mengungkapkan data peribadi yang tidak tepat atau tindakan yang tidak sah.

Tanggungjawab pihak

7.1. Pentadbiran yang tidak memenuhi kewajibannya bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh Pengguna sehubungan dengan penggunaan data pribadi yang menyalahi undang-undang, sesuai dengan undang-undang, kecuali kes-kes yang diperuntukkan dalam kl. 5.2. dan 7.2. Dasar Privasi ini.

7.2. Sekiranya kehilangan atau pendedahan Maklumat Rahsia, Pentadbiran tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat sulit ini:
7.2.1. Menjadi domain awam sebelum kehilangan atau pendedahannya.
7.2.2. Diterima dari pihak ketiga sehingga diterima oleh Pentadbiran Sumber.
7.2.3. Dedahkan dengan persetujuan Pengguna.

7.3.Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi kehendak perundangan Persekutuan Rusia, termasuk undang-undang mengenai pengiklanan, perlindungan hak cipta dan hak yang berkaitan, mengenai perlindungan tanda dagang dan tanda perkhidmatan, tetapi tidak terhad kepada perkara di atas, termasuk tanggungjawab penuh terhadap kandungan dan bentuk bahan.

7.4. Pengguna mengakui bahawa dia bertanggung jawab atas segala maklumat (termasuk, tetapi tidak terhad kepada: fail data, teks, dan lain-lain), yang mungkin dapat dia akses sebagai sebahagian daripada Portal laman web untuk penduduk musim panas dan tukang kebun https: // garden- fr.desigusxpro.com adalah tanggungjawab sepenuhnya orang yang memberikan maklumat tersebut.

7.5. Pengguna bersetuju bahawa maklumat yang diberikan kepadanya sebagai sebahagian daripada laman web Portal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com mungkin merupakan objek harta intelek, hak yang dilindungi dan menjadi milik Pengguna, rakan kongsi atau pengiklan lain yang menyiarkannya maklumat di laman web Portal untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com.
Pengguna tidak berhak membuat perubahan, menyewa, memindahkan pinjaman, menjual, mengedar atau membuat karya terbitan berdasarkan Kandungan tersebut (keseluruhan atau sebahagian), melainkan tindakan tersebut dibenarkan secara bertulis oleh pemilik Kandungan tersebut sesuai dengan syarat perjanjian berasingan.

7.6. Berkaitan dengan bahan teks (artikel, penerbitan yang tersedia secara bebas untuk orang ramai di laman web Portal untuk penduduk musim panas dan tukang kebun https://gardens-ms.desigusxpro.com), pengedarannya dibenarkan, dengan syarat pautan diberikan ke https: // taman- fr.desigusxpro.com.

7.7. Pentadbiran tidak bertanggungjawab kepada Pengguna atas kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh Pengguna akibat penghapusan, kegagalan atau ketidakupayaan untuk menyimpan kandungan dan data komunikasi lain yang terdapat di Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com atau dihantar melaluinya.

7.8. Pentadbiran tidak bertanggungjawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh: penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini, atau perkhidmatan individu; akses yang tidak dibenarkan ke komunikasi Pengguna; pernyataan atau tingkah laku mana-mana pihak ketiga di laman web ini.

7.9. Pentadbiran tidak bertanggungjawab untuk maklumat yang diposkan oleh pengguna di Portal laman web untuk penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: maklumat yang dilindungi oleh hak cipta tanpa persetujuan nyata dari pemilik hak cipta.

8. Penyelesaian Pertikaian

8.1. Sebelum pergi ke mahkamah dengan tuntutan pertikaian yang timbul dari hubungan antara Pengguna dan Pentadbiran, adalah wajib untuk mengemukakan tuntutan (cadangan bertulis atau cadangan elektronik untuk penyelesaian perselisihan secara sukarela).

8.2. Penerima tuntutan dalam 30 hari kalendar dari tarikh penerimaan tuntutan, secara bertulis atau dalam bentuk elektronik, memberitahu pemohon mengenai tuntutan tersebut mengenai hasil pertimbangan tuntutan tersebut.

8.3. Sekiranya persetujuan tidak tercapai, perselisihan akan dirujuk ke Mahkamah Timbang Tara.

8.4. Undang-undang semasa berlaku untuk Dasar Privasi ini dan hubungan antara Pengguna dan Pentadbiran.

9. Syarat tambahan

9.1. Pentadbiran mempunyai hak untuk membuat perubahan pada Dasar Privasi ini tanpa persetujuan Pengguna.

9.2. Dasar Privasi yang baru mula berkuatkuasa sejak ia dipaparkan di Portal untuk laman web penduduk musim panas dan pekebun https://gardens-ms.desigusxpro.com, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh edisi baru Dasar Privasi.

9.3. Sebarang cadangan atau pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini harus dilaporkan kepada:

9.4. Dasar Privasi semasa disiarkan di laman https://gardens-ms.desigusxpro.com/politika.html

Sekarang menonton


Timun

Tomato

Labu